Dzięki harmonijnemu połączeniu nowoczesnej, szwajcarskiej technologii i najlepszych w Polsce warunków naturalnych dla uprawy kukurydzy, zapewniamy najwyższej jakości produkty przemiału kukurydzy.