Aktualności

W dniach 5 i 6 grudnia 2022r. w siedzibie naszej firmy odbyły się szkolenia firmy WOLFF z zakresu bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem dla pracowników oraz kadry kierowniczej. Szkolenie współfinansowane było ze środków prewencyjnych pozyskanych od PZU SA.

 

lukaszAktualności